Komory chłodnicze/mroźnicze

Komory możemy podzielić wg różnych kryteriów - temperatury i konstrukcji.
Ze względu na temperaturę utrzymywaną w komorze rozróżniamy:
- komory klimatyczne - zakres temperatur od +10ºC;
- komory chłodnicze - zakres temperatur 0 do +10ºC, przy czym dla temperatur -1 do +1ºC mówimy o komorach chłodniczych tzw. okołozerowych;
- komory mroźnicze - zakres temperatur -2 do -25ºC, przy czym dla zakresu temperatur -18 do -25ºC mówimy o komorach mroźniczych tzw. standardowych;
- komory mroźnicze głębokiego mrożenia - temperatury ok. -30ºC;
Podział komór ze względu na konstrukcję:
- komory składane z płyt warstwowych typu sandwich z wypełnieniem izolacyjnym (płyta na wymiar jest przycinana na miejscu budowy, całość łączona za pomocą obróbek blacharskich);
- komory modułowe budowane z płyt warstwowych, które są łączone za pomocą zamków hakowych;
- komory murowane, w których ściany są specjalne izolowane np. za pomocą jednostronnych płyt warstwowych.

Wykonujemy komory mroźnicze i chłodnicze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Komory chłodnicze/mroźnicze
Promuj