Separatory tłuszczu

Separatory substancji tłuszczowych to urządzenia, których zadaniem jest zatrzymywanie wszelkich cząsteczek tłuszczu z kanalizacji sanitarnej. Do tego celu wykorzystuje się proces sedymentacji oraz flotacji zawiesin tłuszczowych co pozwala na ich odseparowanie od pozostalych cieczy znajdującyhc się w kanalizacji. Jest to bardzo ważne w dalszym procesie odprowadzania ścieków, gdyz tłuszczo tworzą złogi , które blokują przepływy w rurach odprowadzających. Sepratory są wyposażane w osadniki , które mają na celu doczyszczenie ścieków z zawiesin mineralnych lub posiadają kosze filtracyjne do zbierania odpadów skrobi z procesów technologicznych np.: procesy piekarnicze. Dobór takiego separatora musi być poprzedzony konsultacją z projektantem.

Zastosowanie separatorów
Separatory substancji tłuszczowych to urządzenia, których zadaniem jest zatrzymywani wszelkich cząsteczek tłuszczu pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego. Separatory oczyszczaj również ścieki technologiczne, które pochodzą np. z restauracji, barów szybkiej obsługi, hoteli, ubojn a także z rzeźni. Zatłuszczone ścieki nie powinny być odprowadzane do kanalizacji ściekowej bez odpowiedniego wstępnego oczyszczenia. Silnie zatłuszczone ścieki powodują zmniejszeni efektywności działania oczyszczalni ścieków, a także powodują zatykanie rur kanalizacyjnych.
Obecnie wysokiej klasy separatory projektowane są zgodnie z wymogami normy PN-EN 1825:200 oraz DIN 4040.

Zasada działania separatorów
W separatorze substancji tłuszczowych wyprodukowane ścieki oczyszczane są z substancji tłuszczowych. Dzięki temu, że separator działa również jako osadnik, wyłapuje także przepływające zawiesiny oraz części stałe. Oczyszczanie ścieków polega na przepływowym oddzieleniu lżejszych od wody substancji tłuszczowych, które gromadzą się na powierzchni ścieków. Separatory posiadają syfony, dzięki nim substancje tłuszczowe nie mogą wypłynąć poza separator. Oczyszczone ścieki, które pozbawione są substancji tłuszczowych przepływają do ogólnej kanalizacji ściekowej lub indywidualnej oczyszczalni ścieków.

Dobór separatorów
Aby separator prawidłowo funkcjonował, konieczny jest jego odpowiedni dobór, który uzależniony jest od ilości i charakteru produkowanych ścieków. Normy DIN 4040 oraz PN EN 182 według, których projektowane są wysokiej jakości separatory tłuszczu, wyszczególniają 4 kryteri doboru:

1. Maksymalny dobowy przepływ ścieków
2. Temperatura ścieków
3. Zawartość tłuszczu w ściekach
4. Zawartość detergentów w ściekach

Separatory tłuszczu