Projekty technologiczne

Prowadzenie sklepu czy lokalu gastronomicznego wymaga pewnego przygotowania w postaci doświadczenia w zarządzaniu, znajomości przepisów oraz norm. Takim doświadczeniem dysponujemy i pomagamy w realizacji pomysłów przyszłym właścicielom czy zarządzom sklepów czy lokali gastronomicznych tworząc między innymi projekty technologiczne, które stanowią swoisty przewodnik dla inwestora a jednocześnie sprawozdaniem dla różnego rodzaju inspekcji jak Sanepid.

Projekt technologiczny jest bardzo ważnym i nieodzwonym elementem planowanej inwestycji (sklepu, gastronomii itd.) z uwagi na to, że jest podstawą do wydania pozytywnej opinii właściwych organów inspekcji państwowych w zakresie higieniczno-sanitarnym (Sanepid), weterynaryjnym (Inspekcjia Weterynaryjna), ppoż, BHP.

Projekty jakie wykonujemy zawierają w części graficznej (rzut pomieszczeń) pokazujący prawidłowy układ pomieszczeń i ciągi technologiczne, jak również lokalizację poszczególnych urządzeń, natomiast w części opisowej podajemy wytyczne co do rodzaju wykończenia pomieszczeń (ściany, sufity, posadzki), wytyczne do wentylacji, instalacji wod-kan., instalacji elektrycznej, zagospodarowania odpadów itp.

Projekty technologiczne zawierają:

1. Informacje o inwestorze.

2. Informacje o planowanej działalności, w tym:

a. opis pomieszczeń lokalu,
b. zestawienie powierzchni technologicznych,
c. zatrudnienie,
d. program użytkowy pomieszczeń kuchni,
e. gospodarka odpadami,
f. wytyczne branżowe,
g. zagadnienia BHP,
h. zapotrzebowanie na energię elektryczną,
i. zapotrzebowanie na gaz.

3. Wyposażenie technologiczne pomieszczeń.

4. Plany pomieszczeń, w tym:

a. plan uwzględniający rozmieszczenie sprzętu technologicznego,
b. plan uwzględniający rozmieszczenie przyłączy elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych.