Separator substancji tłuszczowych FAT

Separator substancji tłuszczowych FAT

Systemy oczyszczania ścieków z substancji tłuszczowych

 

Przeznaczenie

Podstawowym zadaniem separatora tłuszczu FAT jest zatrzymanie wszystkich cząstek stałych, tłuszczy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Urządzenie przeznaczone do oczyszczania ścieków technologicznych pochodzących między innymi z hoteli, barów szybkiej obsługi, restauracji, miejsc zbiorowego żywienia, rzeźni, ubojni, przetwórni spożywczych, itd. Urządzenie należy instalować tuż za miejscem powstawania ścieków. Separator opatrzony okresem 10 lat gwarancji.

Montaż

Separatory są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia. Ich instalacja polega na:
  • Umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie
  • Podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji
  • Starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym
Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).

Konserwacja

Serwis polega na okresowym opróżnianiu zatrzymanych w urządzeniu odpadów oraz czyszczenia wnętrza separatora. Periodyczność czyszczenia zależy od szybkości gromadzenia się odpadów. Powinno być ono przeprowadzane zawsze po wypełnieniu przez osady połowy objętości osadnika lub wyczerpaniu w 4/5 maksymalnej pojemności przetrzymania olejów, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Po oczyszczeniu należy separator napełnić wodą.

Normy i certyfikaty

Spełnia wymagania norm unijnych i polskich PN-EN 1825
Separator posiada Europejski znak jakości  CE
Urządzenie posiada Atest Higieniczny oraz Deklarację Zgodności.

W skład separatora wchodzą

• Komora separacyjna
• Wentylacja
 
Możliwość dodatkowego wyposażenia separatora w następujące elementy
-komorę odmulacza
-komorę pomp
-zawór ssący
-kosz na skrobię
 

Wymiary

Model
Przepływ [l/s]
Objętość separatora [l]
Długość [m]
Szerokość [mm]
Wysokość [mm]
Średnica króćców [mm]
Wysokość dopływu [mm]
Wysokość odpływu [mm]
Waga [kg]
Typ zbiornika
FAT 3
3
300
1 440
1 000
1 100
110
900
870
65
A
FAT 4
4
400
1 440
1 000
1 100
160
860
830
65
A
FAT 6
6
600
1 440
1 000
1 100
160
860
830
65
A
FAT 8
8
800
1 440
1 000
1 100
160
860
830
65
A
FAT 10
10
1000
2 050
1 000
1 100
160
860
830
105
B
FAT 15
15
1500
2 050
1 000
1 100
200
840
810
105
B
FAT 20
20
2000
3 370
1 000
1 100
200
840
800
170
G
FAT 25
25
2500
4 080
1 000
1 100
250
790
750
195
D
FAT 30
30
3000
5 300
1 000
1 100
250
790
750
275
H
Wysokość dopływu i odpływu liczona od dna separatora.