Separator substancji tłuszczowych FAT S

Separator substancji tłuszczowych FAT S

Systemy oczyszczania ścieków z substancji tłuszczowych

 

Przeznaczenie

Podstawowym zadaniem separatora tłuszczu FAT S jest zatrzymanie wszystkich cząstek stałych, tłuszczy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Urządzenie przeznaczone do oczyszczania ścieków technologicznych pochodzących między innymi z hoteli, barów szybkiej obsługi, restauracji, miejsc zbiorowego żywienia, rzeźni, ubojni, przetwórni spożywczych, itd. Urządzenie należy instalować tuż za miejscem powstawania ścieków.
 

Montaż

Separatory są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia. Ich instalacja polega na:
• Umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie
• Podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji
• Starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym
Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).
 

Konserwacja

Serwis polega na okresowym opróżnianiu zatrzymanych w urządzeniu odpadów oraz czyszczenia wnętrza separatora. Periodyczność czyszczenia zależy od szybkości gromadzenia się odpadów. Powinno być ono przeprowadzane zawsze po wypełnieniu przez osady połowy objętości osadnika lub wyczerpaniu w 4/5 maksymalnej pojemności przetrzymania olejów, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Po oczyszczeniu należy separator napełnić wodą.
 

Normy i certyfikaty

Spełnia wymagania norm unijnych i polskich PN-EN 1825
Separator posiada Europejski znak jakości  CE
Urządzenie posiada Atest Higieniczny oraz Deklarację Zgodności
 

W skład separatora wchodzi

  • Komora separacyjna
  • Komora odmulacza
  • Wentylacja
 
Możliwość dodatkowego wyposażenia separatora w następujące elementy
-komorę pomp
-zawór ssący
-kosz na skrobię
 

Wymiary

Model
Przepływ [l/s]
Objętość separatora [l]
Objętość odmulacza [l]
Długość [m]
Szerokość [mm]
Wysokość [mm]
Średnica króćców [mm]
Wysokość dopływu [mm]
Wysokość odpływu [mm]
Waga [kg]
Typ zbiornika
FAT S 1
1,5
150
150
1 440
1 000
1 100
110
900
870
65
A
FAT S 2
2
200
200
1 440
1 000
1 100
110
900
870
65
A
FAT S 3
3
300
300
1 440
1 000
1 100
110
900
870
65
A
FAT S 4
4
400
400
1 440
1 000
1 100
160
860
830
65
A
FAT S 6
6
600
600
2 050
1 000
1 100
160
860
830
105
B
FAT S 8
8
800
800
2 760
1 000
1 100
160
860
820
130
C
FAT S 10
10
1 000
1 000
3 370
1 000
1 100
160
860
820
170
G
FAT S 15
15
1 500
1 500
5 300
1 000
1 100
200
840
800
275
H
FAT S 20
20
2 000
2 000
5 910
1 000
1 100
200
840
800
315
I
Wysokość dopływu i odpływu liczona od dna separatora.